Mesures greus

Robert Serrat

El risc

Jordi Serrat