Sentencia de 6 de julio de 2016 del TSJ de Madrid


Alícia Sánchez

“El TSJ de Madrid, en sentencia de 6 de julio de 2016, devuelve a una contribuyente el IRPF de la prestación por maternidad del ejercicio 2009”.

Amb aquest títol, avui la premsa pública la sentència de l’esmentat tribunal donant la raó a la demandant. La pregunta que se’ns planteja és: tot l’alt funcionariat, advocats de l’ Estat, etc… no han pogut determinar quina era la norma que s’havia d’ aplicar i ha hagut de ser una contribuent que, amb la seva demanda, posi sobre la taula una interpretació errònia d’un organisme tan important com és qui recapta els impostos?

Però no queda aquí solucionat el tema, ja que Hisenda diu “Hacienda seguirá negando la exención y habrá que acudir a la vía judicial”.

Com qualificar tot aquest despropòsit? Qui pot pleitejar amb l’ administració tributària fins a obtenir una sentencia favorable? Això costa temps i diners, no hauria de ser la mateixa administració que resolgués aquesta problemàtica motivada per una sentencia d’ un tribunal?

ingreso-hacienda-irpf